Ferro Cyfrowy Magnetowid™ - rozwiązywanie problemów (FAQ)

Copyright (c) 1999-2013 FERRO Software.Wszelkie prawa zastrzeżone.    www.ferro.com.pl   

Zapoznaj się z najczęściej występującymi problemami i instrukcją obsługi. Jeśli sam nie jesteś w stanie rozwiązać problemu skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

SPIS TREŚCI:
Najczęstsze problemy
     Tuner (instrukcja: ustawienia tunera)
 • w zakładce "Ustawienia" widoczny jest napis: "Nie można zainicjalizować tunera" - należy upewnić się czy w systemie dostępne są wszystkie wymagane plik i/lub przeprowadzić ponowną instalację Ferro. Można także spróbować wybrać inny sposób inicjalizacji tunera.
 • Program nie reaguje na zmianę częstotliwości lub reaguje z dużym opóźnieniem
  [Tryb inicjalizacji tunera VFW mode lub WDM mode ] - wybrany model tunera TV jest nieodpowiedni. Należy sprawdzić pozostałe pozycje w polu "Model tunera", klikając za każdym razem przycisk "Zastosuj".
 • Program znajduje wszystkie stacje, jednak obraz jest zakłócony
  [Tryb inicjalizacji tunera VFW mode lub WDM mode ] - wybrany model tunera TV jest nieodpowiedni. Należy sprawdzić pozostałe pozycje w polu "Model tunera", klikając za każdym razem przycisk "Zastosuj".
 • Program przełącza kanały, ale nie słychać dźwięku
  [Tryb inicjalizacji tunera VFW mode lub WDM mode ] - wybrany model karty TV jest nieodpowiedni. Należy sprawdzić pozostałe pozycje dostępne w polu "Karta TV", klikając za każdym razem przycisk "Zastosuj".
  [Tryb inicjalizacji tunera DX mode, karta z chipsetem BT8xx ] - problem tkwi w braku pełnej współpracy sterowników dostarczonych przez producenta karty z mechanizmami DirectX. Należy pobrać i zainstalować sterowniki uniwersalne. Uwaga! Podczas instalacji nowych sterowników należy określić model karty TV i model tunera. Pozostawienie opcji Autodetect może powodować błędne działanie programu. Jeżeli nie jesteś pewien modelu tunera sprawdź wszystkie opcje.
 • Nie można znaleźć żadnej stacji za pomocą automatycznego skanowania - prawdopodobnie sterownik karty TV nie udostępnia informacji na temat poziomu sygnału. Użyj ręcznego przeszukiwania kanałów.
Przechwytywanie (instrukcja: ustawienia przechwytywania)
 • Brak dźwięku w zgranym materiale - powodem może być brak zaznaczenia pozycji "audio" w oknie "Ustawienia przechwytywania" lub wyłączone wejście Line-In karty dźwiękowej (Windows:"Regulacja głośności"). Jeśli dźwięku nie słychać także podczas oglądania TV, należy sprawdzić ustawienia karty telewizyjnej.
 • Brak obrazu, obraz zniekształcony, zawieszanie lub spowolnienie działania komputera po przejściu w tryb nagrywania
  [Sterowniki VFW (Windows 95,98,Me)] - powodem może być wybór innego niż RGB formatu wideo w ustawieniach urządzenia przechwytującego. Po przejściu w tryb nagrywania należy w pierwszej kolejności wywołać okno właściwości urządzenia przechwytującego (przycisk "^" w oknie "Ustawienia przechwytywania") i ustawić format wideo na RGB24, RGB32 lub RGB16. Jeśli wykonanie powyższych czynności w programie Ferro nie jest możliwe, można zmienić format wideo za pomocą programu dostarczonego przez producenta karty.
 • Brak synchronizacji - Program Ferro wykorzystuje do synchronizacji strumieni, zegar karty dźwiękowej. W przypadku kart słabej jakości (karty typu "no name" lub karty zintegrowane z płytą główną) może występować stopniowa utrata synchronizacji ścieżki audio w stosunku do ścieżki wideo. W celu rozwiązania problemu należy dokupić kartę dźwiękową lepszej jakości.
 • Brak obrazu, nie można nagrywać - prawdopodobnie urządzenie przechwytujące nie jest na razie obsługiwane przez Ferro CM. Poinformuj nas o tym. Wygeneruj raport programem MSI, podaj pełną nazwę i wersję urządzenia przechwytującego. Postaramy się w kolejnej wersji dodać obsługę tej karty.
 • Brak urządzeń przechwytujących w oknie Przechwytywanie - zainstaluj poprawnie urządzenie za pomocą sterowników dostarczonych przez producenta i zrestartuj system. Uwaga! W chwili obecnej Ferro CM nie obsługuje urządzeń cyfrowych (DV).
 • Przerywanie nagrywania, utrata synchronizacji, gubienie klatek - może występować jeżeli podczas nagrywania komputer jest obciążony w 100%. Najczęstsze przyczyny to:
  - duża fragmentacja dysku - zdefragmentuj dysk za pomocą programu Defrag.exe
  - stosowanie kompresorów, które nie są przeznaczone do kompresji "w locie" - wybierz kompresor wideo DivX 3.11a i kompresor audio GSM 6.10. pobierz kodeki z internetu
  - zbyt duży format wideo - niektóre starsze karty TV umożliwiają nagrywanie z pełną prędkością (25-30 klatek/sek.) tylko w formacie 320x240.

 

Pomoc techniczna
     W przypadku problemów z konfiguracją programu prosimy skorzystać z formularza kontaktowego działu pomocy technicznej wbudowanego w program (Menu: Pomoc->Pomoc techniczna).Copyright (c) 1999-2013 FERRO Software.Wszelkie prawa zastrzeżone.    www.ferro.com.pl