Plik pomocy programu Ferro Cyfrowy Magnetowid™

Copyright (c) 1999-2013 FERRO Software.Wszelkie prawa zastrzeżone.    www.ferro.com.pl   

Informacje zawarte w tym pliku pozwalają na dokładne zapoznanie się z wszystkimi funkcjami dostępnymi w programie oraz umożliwią jego poprawną konfigurację.

    SPIS TREŚCI:

 

Wprowadzenie
    
Program Ferro Cyfrowy Magnetowid™ przeznaczony jest do nagrywania obrazu i dźwięku oraz do odtwarzania plików multimedialnych. Poprzez zastosowanie do renderowania obrazów wideo, bibliotek DirectX osiągnięto wysoką płynność odtwarzania, która jest dużo większa niż przypadku programów-nakładek na Windows Media Player'a. Płynne powiększanie fragmentów obrazu (zoom), pozwala na dokładniejsze obejrzenie małych, często niewidocznych przy normalnej wielkości obrazu, elementów.

Program umożliwia oglądanie filmów z napisami, które przed nałożeniem na obraz wideo są filtrowane (antialiasing) i wyglądają podobnie jak napisy oglądane w kinie. Posiada mechanizmy, które automatycznie zmieniają czas wyświetlania poszczególnych dialogów, tak by z łatwością można było przeczytać wszystkie napisy.

Posiadając kartę telewizyjną lub inne urządzenie przechwytujące (karta video lub kamera USB) można zapisywać materiał audio-video na dysk twardy. Program współpracuje z blisko 90 modelami tunerów telewizyjnych. Potrafi obsługiwać starsze 16-bitowe sterowniki Video for Windows oraz nowe, szybkie wersje 32-bitowe WDM.

Ważną funkcją programu jest programator, dzięki któremu możemy podobnie jak w tradycyjnym magnetowidzie zaprogramować automatyczne nagrywanie wybranych audycji. Współpraca z aplikacją Program Telewizyjny firmy RAKS umożliwia dodawanie nowych pozycji do programatora za pomocą jednego kliknięcia bez ręcznego ustawiania takich parametrów jak: czas rozpoczęcia audycji, długość czy nazwa stacji.

Obecnie istnieje także możliwość nagrywania audycji radiowych z kompresją mp3 lub DivX Audio.

 

Wymagania sprzętowe
    
 • Procesor: Intel® Pentium® 150 MHz (zalecany Pentium® II 600 MHz)
 • Pamięć: 32 MB RAM (zalecane 64 MB)
 • Karta graficzna: dowolna z 2MB RAM
 • Karta dźwiękowa: dowolna (zalecana markowa karta PCI)
 • System: Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP (zalecany 2000/XP)
 • Biblioteki: DirectX 8 lub nowszy
 • Nagrywanie: Dowolne urządzenie przechwytujące zgodne ze standardem VfW lub WDM, np.:
  karta telewizyjna, karta wideo, kamera USB, aparat cyfrowy

 

Odtwarzanie plików multimedialnych
     Ładowanie plików można wykonać na kilka sposobów:
 • po wywołaniu funkcji "Plik|Otwórz" z menu głównego
 • przez wybranie pliku w playliście,
 • po skojarzeniu wybranego typu pliku ("Właściwości|Skojarz") poprzez dwuklik w Eksploratorze na nazwie wybranego pliku.
 • poprzez podanie nazwy pliku jako parametru podczas uruchamiania programu z wiersza poleceń.
Program może odtwarzać następujące formaty plików:
 • Formaty multimedialne Microsoft Windows Media: .avi, .asf, .asx, rmi, .wav, .wma, .wax
 • Moving Pictures Experts Group (MPEG): .mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe
 • Musical Instrument Digital Interface (MIDI): .mid, .rmi
 • Apple QuickTime(R), Macintosh(R) AIFF Resource: .qt, .aif, .aifc, .aiff, .mov
 • Formaty systemu UNIX: .au, .snd
Panel odtwarzania

Panel sterowania, znajdujący się dolnej części okna głównego, zawiera przyciski Play, Stop, Next, Prev służące do włączania, zatrzymywania odtwarzania, przewijania w przód i wstecz. Po kliknięciu przycisku Next lub Prev, program przewija odtwarzany materiał do następnej lub poprzedniej klatki kluczowej. Jeśli w trakcie przewijania przytrzymany zostanie klawisz [SHIFT], program będzie zmieniał pozycję odtwarzania o jedną klatkę.

Pozostałe funkcje odtwarzania
 • Rozmiar oryginalny - wybranie tego polecenia spowoduje przeskalowanie okna do nominalnych rozmiarów odtwarzanego materiału wideo.
 • Zmieniaj rozdzielczość - po zaznaczeniu tej opcji, program będzie podczas przechodzenia w tryb pełnoekranowy, zmieniał rozdzielczość ekranu na lepiej pasującą do wymiarów odtwarzanego materiału wideo, co porawi jakość wyświetlanego filmu i zmniejszy zużycie procesora.
 • Powiększ, pomniejsz - pozwala na płynne powiększanie i pomniejszanie wyświetlanego materiału wideo.
 • PanScan - rozciąga obraz wideo w ten sposób, aby obciąć czarne pasy, widoczne podczas oglądania filmów panoramicznych.
 • Wyłącz komputer po obejrzeniu - jeśli ta opcja jest zaznaczona, program wyłączy komputer po zakończeniu odtwarzania bieżącego pliku. Przed zamknięciem systemu, przez jedną minutę wyświetlane jest okno, które pozwala anulować tą operację.

Opis klawiszy sterujących znajduje się w rozdziale Skróty klawiaturowe

 

Playlista
    
Playlista umożliwia szybszy dostęp do ostatnio otwieranych, zapisywanych czy też ulubionych plików. Dodanie nowych pozycji następuje automatycznie po otwarciu lub nagraniu pliku oraz poprzez przeciągnięcie zaznaczonych plików lub katalogów i upuszczeniu ich w obszarze programu. Playlista posiada trzy zakładki: Ostatnie - do przechowywania ostatnio używanych plików, Ulubione oraz Inne. Dostęp do kilku zakładek równocześnie możliwy jest po kliknięciu na przycisku włączającym kolejną zakładkę z przytrzymanym jednocześnie klawiszem {CTRL}. Zarządzanie zawartością playlisty jest podobne do obsługi plików w Eksploratorze. Dostępne są takie mechanizmy jak "Drag and Drop" umożliwiający przenoszenie, kopiowanie elementów z jednej zakładki do drugiej lub zamianę wpisów miejscami w obrębie jednej zakładki.

Menu podręczne (dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy) oferuje m.in. następujące polecenia:
 • Usuwanie wybranych,niedostępnych lub powtarzających się pozycji
 • Sortowanie w porządku rosnącym i malejącym
 • Schowanie listy

Odtwarzanie w pętli
Aby rozpocząć odtwarzanie plików w pętli, należy wybrać z menu głównego polecenie "Powtarzaj". Uprzednie zaznaczenie opcji "Losowo", spowoduje, że pliki będą odtwarzane w losowej kolejności.

Załadowanie pliku następuje po dwukrotnym kliknięciu lub przyciśnięciu klawisza {ENTER} na wybranej pozycji.

 

Napisy
     W programie Ferro zastosowano nową technologię nakładania napisów na obraz wideo charakteryzującą się ładnym wyglądem osiągniętym poprzez wygładzanie krawędzi czcionek oraz znikomym zużyciem czasu procesora podczas ich wyświetlania. Program dzieli wiersze dialogów tak, aby zmieściły się w obszarze wyświetlania, niezależnie od wielkości monitora i włączonej rozdzielczości, natomiast w trybie okienkowym, rozmiar czcionki dostosowuje do rozmiarów okna głównego aplikacji. Posiada mechanizmy, które automatycznie zmieniają czas wyświetlania poszczególnych dialogów, tak by z łatwością można było przeczytać wszystkie napisy.

Ładowanie napisów
Ferro rozpoznaje wszystkie najczęściej stosowane formaty plików z napisami. Program wykonuje operacje automatycznego ładowania napisów, w trakcie otwierania pliku multimedialnego, jeżeli plik z filmem i plik z napisami mają taką samą nazwę i znajdują się w tym samym katalogu, np.:

g:\filmy\Matrix cd1.avi
g:\filmy\Matrix cd1.txt

Aby załadować napisy ręcznie należy, po uprzednim wczytaniu filmu, wybrać polecenie "Plik|Dodaj napisy" i wskazać odpowiedni plik tekstowy.

Zmiana czcionki
Program oferuje możliwość wyboru dowolnej zainstalowanej w systemie czcionki wraz z możliwością zmiany koloru i stylu. Polecenie dostępne jest zarówno w trybie okienkowym (polecenie "Właściwości|Napisy|Czcionka") jak i pełnoekranowym ("Napisy|Czcionka"). Rozmiar wybranej czcionki odnosi się do trybu pełnoekranowego. W trybie okienkowym, rozmiar czcionki jest automatycznie dostosowywany do rozmiarów okna głównego aplikacji.

Edytor napisów
Edytor napisów, dostępny po wybraniu polecenia "Właściwości|Napisy|Edytor", umożliwia usuwanie, zmianę lub dodawanie nowych dialogów oraz korekcję czasu i długości pojawiania się napisów. Na uwagę zasługują funkcje rozciągania i kompresowania napisów, których działanie polega na płynnym przyspieszaniu lub opóźnianiu pojawiania się dialogów, pomocne w sytuacji gdy napisy "tracą" synchronizację z filmem.

W wyświetlonym oknie dostępne są następujące opcje:
 • Klatki/Czas - umożliwia zmianę formatu napisów
 • Pole do wpisywania liczby klatek lub sekund - patrz opcje: rozciągnij, skompresuj, wcześniej, później


Polecenia służące do ustawienia synchronizacji napisów względem wyświetlanego filmu:
 • Rozciągnij - zastosowanie: jeżeli w trakcie oglądania napisy są wyświetlane coraz wcześniej; sposób użycia: w polu edycyjnym opisanym w pkt.2 wpisz różnicę między napisami a obrazem wideo w ostatnim dialogu filmu i kliknij "Rozciągnij"
 • Skompresuj - zastosowanie: jeżeli w trakcie oglądania napisy są wyświetlane coraz później; sposób użycia: w polu edycyjnym opisanym w pkt.2 wpisz różnicę między napisami a obrazem wideo w ostatnim dialogu filmu i kliknij "Skompresuj"
 • Wcześniej - zastosowanie: jeżeli w trakcie całego filmu wyświetlane są zbyt późno; efekt: wszystkie napisy zostaną przesunięte do tyłu o wartość wpisaną w polu edycyjnym;
 • Później - zastosowanie: jeżeli w trakcie całego filmu wyświetlane są zbyt wcześnie; efekt: wszystkie napisy zostaną przesunięte do przodu o wartość wpisaną w polu edycyjnym;
 • Sortuj - sortuje wszystkie napisy względem klatek/czasu w porządku rosnącym


Należy zwrócić uwagę, iż podczas zmiany formatu z klatek na czas, następuje utrata dokładności pojawiania się dialogów ze względu na zaokrąglanie czasu do pełnej sekundy.

 

Programator
     Programator Ferro, podobnie jak klasyczny magnetowid, pozwala na automatyczne nagrywanie zaprogramowanych audycji.

Programowanie pozycji jest bardzo proste. Należy wypełnić pola: stacja, data, godzina, długość i kliknąć przycisk "Dodaj".
W wyznaczonym terminie Ferro automatycznie ustawi odpowiedni program telewizyjny i nagra wybraną audycję.

Minutę przed zaplanowanym terminem, zostaje wyświetlone okno z informacjami o najbliższym nagrywaniu. Możliwe jest w tym momencie anulowanie nagrywania.

Nazwy nagrywanych plików mają postać: RRMMDDnazwa_stacjiGGMMSS, czyli data,nazwa stacji oraz godzina rozpoczęcia audycji, co pozwala na łatwe odszukanie właściwego pliku.

Programator oferuje także, oprócz nagrywania w konkretnym terminie, możliwość określenia dnia tygodnia, w którym ma być przeprowadzane nagrywanie. Możliwe jest na przykład ustawienie programatora w ten sposób, aby co tydzień nagrywał ulubiony serial, bez konieczności programowania tej pozycji za każdym razem. Podczas dodawania nowej pozycji nie trzeba się martwić i sprawdzać czy przypadkiem jakieś terminy nie kolidują ze sobą, gdyż program sam wyłapuje takie sytuacje i wyświetla odpowiedni komunikat.

Współpraca z Programem Telewizyjnym.
Aplikacja Program Telewizyjny jest częścią pakietu Project XXI firmy
RAKS. Głównym zadaniem tego programu jest dostarczenie repertuaru ponad 100 stacji telewizyjnych i ułatwienie wyszukiwania w sieci dodatkowych na ten temat informacji - najszybciej jak to tylko technicznie możliwe. Raz w tygodniu pobierasz dość szybko jeden mały plik (kilkaset kB) i ... masz dane do stałej dyspozycji przez cały tydzień.

Korzystając z Programu Telewizyjnego można łatwiej, szybciej i wygodniej dodawać nowe pozycje do programatora Ferro, bez uciążliwego, ręcznego ustawiania parametrów nagrywania takich jak: nazwa programu, czas rozpoczęcia, długość. Wystarczy kliknąć lewym klawiszem myszy na terminie danej audycji i wybrać z menu podręcznego: "Zaprogramuj kartę TV [Ferro]".

Przed zaprogramowaniem wybranej audycji z Programu Telewizyjnego, należy upewnić się, czy stacja telewizyjna z której ma nastąpić nagrywanie, została zapamiętana w module tunera programu Ferro. Jeżeli stacja TV nie została uprzednio zaprogramowana na ekranie pojawi się komunikat: "Podana nazwa stacji nie została zdefiniowana".

 

Tuner
     Moduł tunera obsługuje blisko 90 modeli kart telewizyjnych. Zawiera wskaźnik strojenia ułatwiający ręczne wyszukiwanie programów oraz opcję automatycznego skanowania pasma.

Jak zaprogramować odbierane stacje telewizyjne?

VFW/WDM mode
W zakładce "Ustawienia tunera", należy wybrać rodzaj karty TV oraz model tunera, kliknąć przycisk "Zastosuj".

DX mode
Kliknąć przycisk "Zastosuj". Detekcja rodzaju karty TV oraz modelu tunera odbywa się automatycznie.

Następnie należy przejść do zakładki "Wyszukiwanie kanałów" i wyszukać dostępne stacje telewizyjne lub posługując się poziomym suwakiem, przeszukać pasmo ręcznie. Po odnalezieniu wszystkich kanałów klikamy przycisk "OK". Zmianę kanału dokonuje się poprzez klikniecie przycisku "Next" lub "Prev" znajdujących sie w oknie głównym.


Sposób inicjalizacji tunera
Ze względu na dużą liczbę obsługiwanych kart TV oraz na to, że program działa pod wszystkimi wersjami systemu Windows, zastosowana kilka różnych sposobów inicjalizacji tunera telewizyjnego. Wybór odpowiedniej metody inicjalizacji wykonywany jest automatycznie w zależności od konfiguracji sprzętowej i programowej komputera. Czasem może jednak zachodzić konieczność wybrania sposobu inicjalizacji ręcznie. Poniżej znajduje się opis dostępnych opcji:
 • WDM Mode - ma zastosowanie w przypadku kart ze sterownikami typu Windows Driver Model (.SYS)
 • VFW Mode - ma zastosowanie w przypadku kart ze sterownikami 16-bitowymi typu Video for Windows (.VXD). Takie sterowniki można spotkać w systemach Windows 95,98,Me.
 • DX Mode - zastosowanie w przypadku nowych modeli kart TV.


Poniżej zostały podane najczęściej spotykane problemy związane ze strojeniem tunera TV i sposoby ich rozwiązania:
 • w zakładce "Ustawienia" widoczny jest napis: "Nie można zainicjalizować tunera" - należy upewnić się czy w systemie dostępne są wszystkie wymagane plik i/lub przeprowadzić ponowną instalację Ferro. Można także spróbować wybrać inny sposób inicjalizacji tunera.
 • Program nie reaguje na zmianę częstotliwości lub reaguje z dużym opóźnieniem - wybrany model tunera TV jest nieodpowiedni. Należy sprawdzić pozostałe pozycje w polu "Model tunera", klikając za każdym razem przycisk "Zastosuj".
 • Program znajduje wszystkie stacje, jednak obraz jest zakłócony - wybrany model tunera TV jest nieodpowiedni. Należy sprawdzić pozostałe pozycje w polu "Model tunera", klikając za każdym razem przycisk "Zastosuj".
 • Program przełącza kanały, ale nie słychać dźwięku - wybrany model karty TV jest nieodpowiedni. Należy sprawdzić pozostałe pozycje dostępne w polu "Karta TV", klikając za każdym razem przycisk "Zastosuj".
 • Nie można znaleźć żadnej stacji za pomocą automatycznego skanowania - prawdopodobnie sterownik karty TV nie udostępnia informacji na temat poziomu sygnału. Użyj ręcznego przeszukiwania kanałów.
 • Program zawiesza się podczas przechodzenia w tryb nagrywania - ustaw inny sposób inicjalizacji tunera.


Poniżej znajduje się pełna lista kart telewizyjnych współpracujących z Ferro:

3DeMON TV/FM/Capture AIMS VideoHighway Xtreme 98 Aims Xtreme98
Apac ViewComp Arowana Power TV ART TV
Askey CPH-033 Askey CPH-050 Askey TVCapture
ATI-TV Wonder ATI TVWonder VE AverMedia TVPhone
AverMedia TVPhone2 AverMedia TVPhone95 AverMedia TVPhone98
AverMedia TVPhone 98/VCR AverMedia TVCapture95 AverMedia TVCapture98
AverMedia TVCapture 95/98 AVerMedia TVCapture98 VCR AverMedia TVCapture98 LG
AverMedia TVStudio BestBuy EasyTV Boeder TV Card
Chronos Video Shuttle II Chronos Video Shuttle II FM Dart TV Live
Dynalink TV-FM FastCom TV ForteMedia PV-951
FlyVideo 98 FM FlyVideo 2000S FlyVideo II
Genius Wonder ProII Genius Wonder ProII V2/FM Grandmars PV951
Guillemot MaxiTV PCI2 Guillemot MaxiTV Video 3 Hauppauge 848/878
Hauppauge WinTV Radio Hauppauge WinTV Theatre ImageWorld ConferenceTV
Inter Vision IV-560 KNC ONE TVstation Pro Kworld
Leadtek WinFast 2000 Leadtek WinView 601 TV/FM Lenco MXR 9577
Mach TV MACH TV2 Magic TView (BestBuy) CPH061
magicXpress MediaForte TV/Radio miroVIDEO PCTVRave
miroVIDEO PCTVpro Pace TV Pinnacle Studio PCTV II
PixelView PixelView SM PixelView SM-2/PlayTV
PixelView SM OEM PixelView TVPak PixelView PlayTV Pak
PixelView PlayTV Pro PixelView PlayTV Pro BT878+ w/FM PixelView PV-BT878P+ W/FM + NICAM
PixelView PV-BT878P+ W/FM SM PixelView PV-BT878P+ W/FM SM Box PowerColor MTV878
Provideo PV-951TF PTV Personal TV Card SKY
STB TV PCI Tekram M205 TerraTec TerraTV Radio+
TerraTec TerraTValue TitanMedia SuperVision TTT CPH053
TV Capturer TVLink TV Vision PV-951
TV Vision PV-951T TViewer Typhoon TView
Typhoon TV Tuner Zoltrix Genie TV Zoltrix TV Max
Avacs Smart TV FlyVideo 3000 Kworld MPEG TV Station
PixelView PlayTV HD PixelView PlayTV XP PixelView XCapture


Karty zaznaczone ciemniejszym kolorem są obsługiwane wyłącznie w systemach Windows 2000 i XP

 

Przechwytywanie
     Program Ferro umożliwia nagrywanie obrazu i dźwięku z wszelkich urządzeń przechwytujących, zgodnych ze standardem WDM lub VfW (np. karty telewizyjne, karty wideo, kamery USB). Zgrywany materiał audio-wideo może być poddawany bezpośredniej kompresji za pomocą dostępnych w systemie codec'ów. Program oferuje możliwość wyłączenia strumienia wideo, co jest przydatne podczas nagrywania audycji radiowych. Niespotykaną w innych tego typu programach właściwością jest zapamiętywanie wszystkich ustawień przechwytywania, włącznie z ustawieniami kompresorów wideo, przez co możliwe jest rozpoczęcie nagrywania natychmiast po włączeniu programu.

Opis dostępnych opcji:
 • Urządzenie przechwytujące wideo - umożliwia wybór urządzenia przechwytującego. Jeśli w tym polu nie ma żadnych pozycji do wyboru, oznacza to, że w komputerze nie ma karty przechwytującej lub urządzenie nie zostało poprawnie zainstalowane.
 • Kompresor wideo - umożliwia wybór kompresora wideo, który ma zostać użyty podczas przechwytywania obrazu. Ustawienie tej opcji na "Bez kompresji" spowoduje, że nagrywany strumień wideo nie będzie poddawany kompresji.
 • Urządzenie przechwytujące audio - umożliwia wybór karty dźwiękowej, która ma zostać użyta do przechwytywania strumienia audio. Jeśli w tym polu nie ma żadnych pozycji do wyboru, oznacza to, że w komputerze nie ma karty dźwiękowej lub nie została ona poprawnie zainstalowana.
 • Kompresor audio - umożliwia wybór kompresora audio, który ma zostać użyty podczas przechwytywania dźwięku. Ustawienie tej opcji na "Bez kompresji" spowoduje, że nagrywany strumień audio nie będzie poddawany kompresji.
 • Format wideo - umożliwia określenie wysokości, szerokości oraz liczby przechwytywanych klatek na sekundę. Większość kart pozwala na przechwytywanie obrazu tylko w formacie 4:3. Ustawienie innych proporcji może spowodować, że zgrany materiał będzie "rozciągnięty" lub nagrywanie w ogóle nie będzie możliwe. Niektóre karty nie pozwalają na wyświetlanie i jednoczesne nagrywanie obrazu w większych rozdzielczościach (zazwyczaj większych niż 320x240). Poniżej zostały zaprezentowane najczęściej stosowane formaty wideo:
  160 x 120 - Digital Quarter PAL
  320 x 240 - Digital Half PAL
  640 x 480 - Digital Full PAL
  Liczba klatek na sekundę (FPS) powinna wynosić dla sygnału PAL - 25 klatek/sek., a dla NTSC - 30 klatek/sek. Ustawienie tej wartości poniżej 24 klatek na sekundę będzie objawiało się zmniejszeniem płynności obrazu.
 • Format audio - umożliwia określenie częstotliwości próbkowania dźwięku, liczby bitów wykorzystywanych do zapisu wartości próbek oraz liczby kanałów (mono/stereo). Poniżej zostały zaprezentowane najczęściej stosowane formaty audio:
  11 025 kHz, 8 bitów, mono - Jakość telefoniczna
  22 050 kHz, 8 bitów, mono - Jakość radiowa
  44 100 kHz, 16 bitów, stereo - Jakość CD
 • Ograniczenie czasu nagrywania - określa długość nagrywania wyrażoną w godzinach, minutach i sekundach. Wpisanie samych zer spowoduje, wyłączenie limitu czasu. Ustawienia w tym polu nie mają znaczenia podczas automatycznego nagrywania z wykorzystaniem Programatora.
 • Katalog docelowy - pozwala wybrać katalog do którego powinny być nagrywane wszystkie pliki AVI. Nazwy plików nadawane są automatycznie na podstawie czasu rozpoczęcia nagrywania.
 • Wejście audio - pozwala wyliminować efekt trzasku podczas przełączania kanałów i sterować poziomem dźwięku w trybie nagrywania. Dźwięk z karty TV jest zazwyczaj podłączny do jednego z wejść karty dźwiękowej. W polu Złącze wybierz odpowiednie wejście karty dźwiękowej.
 • Profile - opcja umożliwiająca zapisanie wszystkich ustawień przechwytywania pod wybraną nazwą. Pozwala na szybkie ustawienie odpowiednich parametrów nagrywania. Profile można także wykorzystać w Programatorze do automatycznego nagrywania audycji.
 • Zastosuj - akceptacja wybranych urządzeń, kompresorów i formatów audio i wideo.
 • Zapisz - zapisuje wszystkie ustawienia przechwytywania, włącznie z właściwościami kompresorów i zamyka okno ustawień.
 • Anuluj - przywraca wcześniejsze ustawienia i zamyka okno ustawień.

Wydajność przechwytywania
Wydajność przechwytywania zależy od szybkości dysku, karty przechwytującej, procesora, wybranych kompresorów i formatu wideo. Jeśli podczas nagrywania program "gubi" klatki, oznacza to że system nie jest w stanie zapisać wszystkich klatek z wymaganą szybkością. Przed przystąpieniem do nagrywania należy zatem wybrać najszybszy dostępny w systemie dysk twardy i przeprowadzić jego defragmentację. Wybór wymiarów zgrywanego obrazu należy dostosować do wydajności karty przechwytującej. Starsze modele kart, lub tanie karty TV często nie pozwalają nagrywać obrazów większych niż 320 x 240. Bardzo często utrata klatek podczas nagrywania jest spowodowana zbyt dużym obciążeniem procesora w trakcie kompresji. Należy pamiętać, iż nie wszystkie dostępne kompresory nadają się do wykonywania kompresji "w locie", a osiągnięte wyniki w tym wypadku zależą głównie od szybkości jednostki centralnej. Maksymalne obciążenie procesora podczas nagrywania może prowadzić także do utraty synchronizacji strumieni. Przy słabszych komputerach, sytuację można nieco polepszyć przez zmniejszenie szybkości przechwytywania (FPS) oraz przez wyłączenie strumienia podglądu.

Najczęstsze problemy
 • Brak dźwięku w zgranym materiale - powodem może być brak zaznaczenia pozycji "audio" w oknie "Ustawienia przechwytywania" lub wyłączone wejście Line-In karty dźwiękowej (Windows:"Regulacja głośności"). Jeśli dźwięku nie słychać także podczas oglądania TV, należy sprawdzić ustawienia karty telewizyjnej.
 • [Windows 95,98,Me] Brak obrazu, obraz zniekształcony, zawieszanie lub spowolnienie działania komputera po przejściu w tryb nagrywania - powodem może być wybór innego niż RGB formatu wideo w ustawieniach urządzenia przechwytującego (dotyczy kart ze sterownikami VfW). Po przejściu w tryb nagrywania należy w pierwszej kolejności wywołać okno właściwości urządzenia przechwytującego (przycisk "^" w oknie "Ustawienia przechwytywania") i ustawić format wideo na RGB24, RGB32 lub RGB16. Jeśli wykonanie powyższych czynności w programie Ferro nie jest możliwe, można zmienić format wideo za pomocą programu dostarczonego przez producenta karty.
 • Brak synchronizacji - Program Ferro wykorzystuje do synchronizacji strumieni, zegar karty dźwiękowej. W przypadku kart słabej jakości (karty typu "no name" lub karty zintegrowane z płytą główną) może występować stopniowa utrata synchronizacji.

 

Skróty klawiaturowe
SkrótCzynność w trybie odtwarzaniaCzynność w trybie nagrywania
Alt + ENTER Użycie trybu pełnoekranowego lub powrót do poprzedniego rozmiaru z trybu pełnoekranowego. Użycie trybu pełnoekranowego lub powrót do poprzedniego rozmiaru z trybu pełnoekranowego.
PAGE DOWN Przewijanie do następnej klatki kluczowej Następna stacja telewizyjna
PAGE UP Przewijanie do poprzedniej klatki kluczowej Poprzednia stacja telewizyjna
PAGE DOWN + SHIFT Przewijanie do następnej klatki -
PAGE UP + SHIFT Przewijanie do poprzedniej klatki -
HOME Przewijanie na początek -
END Przewijanie na koniec -
CTRL + > Zwiększenie głośności Zwiększenie głośności
CTRL + < Zmniejszenie głośności. Zmniejszenie głośności.
CTRL + S Przełączenie w tryb nagrywania -
CTRL + P - Przełączenie w tryb odtwarzania
NUM + Powiększenie obrazu -
NUM - Pomniejszenie obrazu -
NUM 2,4,6,8 Przesuwanie obrazu -
NUM 7 Przywraca standardową wielkość obrazu -
CTRL + R Ustawia oryginalną wielkość obrazu -
CTRL + O Otwieranie pliku multimedialnego -
CTRL + N Otwieranie pliku z napisami -
CTRL + L Włączenie / wyłączenie playlisty Włączenie / wyłączenie playlisty
CTRL + I Informacje o pliku -
F1 Wyświetla plik pomocy Wyświetla plik pomocy
CTRL + F1 Wyświetla informacje o programie Wyświetla informacje o programieCopyright (c) 1999-2013 FERRO Software.Wszelkie prawa zastrzeżone.    www.ferro.com.pl